ความปลอดภัย และ ศัลยกรรมตกแต่ง

SAFETY OF COSMETIC PLASTIC SURGERY


ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก ในการทำศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม
การทำศัลยกรรมเสริมสวย ส่วนใหญ่ จะมีความปลอดภัยสูง ในมือของ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ได้จบหลักสูตรการฝึกอบรมมาอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง และ ได้ใช้ความรู้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ตามหลักวิชาการ
อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัย และ ผลหลังศัลยกรรมที่ดี ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง ถ้าหากทำโดยไม่มี หรือ ไม่ใช้ความรู้ และ ไม่มีระบบระมัดระวังปฎิบัติที่เหมาะสม

การดูแล และ ปฎิบัติ เพื่อให้มีความปลอดภัย จากการทำศัลยกรรม ทุกระยะ
(อ้างอิงเฉพาะ คลีนิค ศัลยกรรมตกแต่ง หลุยส์ เท่านั้น)

เพื่อความปลอดภัย ช่วงก่อนทำ ศัลยกรรม ( Before Surgery )

1. การทำศัลยกรรมทุกชนิด ใช้แต่วิธีที่ได้รับการยอมรับ ให้ผลดี เชื่อถือได้ และ ความปลอดภัยสูง เท่านั้น

2. การเตรียมตัวก่อนศัลยกรรมที่ดี จะคัดกรอง หรือ กำจัด สาเหตุที่จะทำให้มีปัญหาออกไปได้ ดังนั้นก่อนศัลยกรรม จะผ่านการตรวจที่ละเอียด ครบถ้วน รวมถึง การถามประวัติการเจ็บป่วย ควรแจ้ง โรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันสูง โรคเบาหวาน โรคเลือด เป็นต้น การแพ้ยา ยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ
ทางคลีนิคจะต้องงดทำศัลยกรรม เมื่อ ตรวจพบว่าสภาพร่างกายคุณไม่ปลอดภัยถ้าทำศัลยกรรม หรือ แม้แต่ พบว่ามีสภาพที่ไม่พร้อม มีโอกาสที่มีปัญหาในการทำศัลยกรรม

3. การเลือกวิธีในการทำศัลยกรรม ตรงถูกต้องตามมาตรฐาน และวิชาการ ทางการแพทย์ของ ศัลยกรรมตกแต่ง อย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา และ แจ้งให้ทราบข้อดี ข้อจำกัดก่อน (ไม่มีวิธีศัลยกรรมใด ที่ดีพร้อมทุกอย่าง โดยไม่มีข้อจำกัด จึงต้องเลือกใช้ให้ถูกคน ถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลศัลยกรรมที่ดี และ ข้อจำกัดน้อยที่สุด)

เพื่อความปลอดภัย ระหว่างทำ ศัลยกรรม ( Surgery )

1. ทุกราย มีการดูแล ขณะทำศัลยกรรมโดยแพทย์ อย่างใกล้ชิด

2. การทำ ศัลยกรรม ทีมแพทย์ จะเน้น ความละเอียด ความปราณีต และ ความครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่ ไม่มีการเร่งรีบ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เพื่อคุณภาพของการศัลยกรรม ที่สม่ำเสมอ ทุกราย

3. เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงจากยาไม่มีการให้ยาอื่นใดเกินจำเป็นในการทำศัลยกรรม โดยเฉพาะยาที่กดระบบประสาท ซึ่งจะมีผลกดการหายใจได้ เช่นยานอนหลับ หรือ ยาทำให้ลืม
ความเจ็บปวดขณะทำศัลยกรรมจะไม่มี ความตื่นเต้นจะน้อย จาก การให้ยาชาที่ถูกต้องเพียงพอ และ การทำศัลยกรรมอย่างนุ่มนวล ไม่ใช้ความรุนแรงของแพทย์ และ แพทย์จะยังไม่ทำศัลยกรรมเด็ดขาด ถ้าหากคุณยังมีความรู้สึกเจ็บแม้แต่นิดเดียว

เพื่อความปลอดภัย ช่วงหลังทำ ศัลยกรรม ( After Surgery )

1. ทุกราย ต้องผ่านการดูแล หลังทำศัลยกรรมโดยแพทย์ อย่างใกล้ชิด และจะกลับได้เมื่อแพทย์เห็นว่าปลอดภัยแล้ว

2. ให้คำแนะนำขั้นตอนวิธีการดูแล ให้ได้ผลดี อย่างละเอียด พร้อมอาการที่อาจเกิดขึ้นได้และวิธีปฎิบัติ

3. ติดต่อพบแพทย์ได้โดยตรงตลอดเวลา จากความจริงที่ การทำศัลยกรรมทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาได้ ถึงแม้โอกาสมีปัญหาจะน้อยมากก็ตาม แต่ต้องมีการเตรียมพร้อมเสมอ การพร้อมที่จะให้การดูแลเมื่อมีปัญหา ย่อมเป็นสิ่งดี คุณจะมั่นใจได้ว่า จะได้รับการ ใส่ใจ ดูแล จากแพทย์ อย่างเร็วที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลกระทบน้อย แก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ง่าย และได้ผลดีที่สุด

4. ทีมศัลยแพทย์ที่ได้ทำศัลยกรรมให้คุณ ต้องมี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เพียงพอที่จะ รับให้การช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหาได้อย่างได้ผล หากมีผลที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นจากการทำศัลยกรรมนั้น และมีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะดูแลคุณได้ทันทีตลอดเวลา

 

LOUIS PLASTIC SURGERY CLINIC Bangkok Thailand

คลีนิค ศัลยกรรมตกแต่ง หลุยส์

ศัลยกรรมตกแต่ง โดย ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ด้วย ผลงาน ความรู้ และ ประสบการณ์

235/5-6 ซอยข้างตึกไทยซีซี ตรงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

 

โทรศัพท์: (02) 675-8081, 82
มือถือ: (081) 4000410, (081) 6139978

E-Mail - louisplastic@yahoo.com